Corporate news

V tomto roku sme dodali už viac než 600 ks chladiarenských dverí

20.september 2016 12:55 Corporate news

Našou firmou vyrábané chladiarenské dvere IglooDoors majú naďalej veľký úspech v odvetví. V tomto roku sme už vyrobili a predali viac než 600 ks dverí rôznym aktérom priemyselného odvetvia. Maloobchodní predajcovia aj koneční spotrebitelia sú spokojní s kvalitou chladiarenských dverí. Tohtoročným cieľom je výroba 1000 ks dverí, čo oslávime spôsobom, že dvere vyrobené v roku 2016 s výrobným číslom 1000/2016 dostane šťastný objednávateľ ako darček.

Od zavedenia dverí IglooDoors na trh v roku 2012, naša spoločnosť vyrobila a predala viac než 3000 ks chladiarenských dverí.