Corporate news

Nová predvádzacia miestnosť pre chladiarenské dvere v našom stredisku

10.január 2017 13:00 Corporate news

Neustály rast prináša so sebou rôzne nové situácie v živote firmy. Naša spoločnosť vyrástla z doteraz používaných prevádzok, preto sa stala nevyhnutnou kúpa väčšej a modernejšej prevádzky, ktorá nám umožní aj ďalší rozvoj.

Nehnuteľnosť nachádzajúca sa na adrese Gyöngyös, Kenyérgyár út 9. je nám k dispozícii na výrobnej ploche 1400 m2, k čomu patria ešte sociálne miestnosti o výmere 200 m2 a ďalšie moderné kancelárske miestnosti na ploche 200 m2. Na účely skladovania máme k dispozícii plochu s niekoľkými stovkami štvorcových metrov.

V neposlednom rade máme k dispozícii skoro pol hektárové územie, ktoré je možné využiť pre budúci rozvoj. Dúfame, že prostredníctvom zvýšenia našej exportnej činnosti a rozvoja výrobkov, ako aj rozšírením našej výrobnej činnosti budeme môcť v budúcnosti optimálne využívať celý areál našej prevádzky, ktorý máme k dispozícii.

V našej predvádzacej miestnosti sa dá pozrieť a vyskúšať celá paleta našich chladiarenských dverí IglooDoors.